Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Wat is de werkwijze van de ergotherapeut?
Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.
De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.
Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

NB Bron: Ergotherapie Nederland, www.ergotherapie.nl

Wat doet een kinderergotherapeut?
Kinderegotherapeuten behandelen kinderen wanneer zij problemen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten bij het spelen, leren en dagelijks handelen, zoals aankleden, wassen, eten etc. En wanneer kinderen problemen ondervinden in hun ontwikkeling, dus wanneer de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht.

Door de combinatie van mijn ervaring en kwaliteiten als  ergotherapeut, coach en ervaringsdeskundige, beschik ik over een compleet en breed begeleidingspakket. Tijdens mijn werkzaamheden als ergotherapeut maak ik uiteraard ook gebruik van mijn coach kwaliteiten. Indien wenselijk kan coaching van kind, ouder of de omgeving van het kind (denk bijvoorbeeld aan school, kinderdagverblijf, opvang) ook naast de ergotherapie behandeling ingezet worden.

De ergotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in mijn praktijk, bij het kind thuis of op andere plaatsen die in het behandeltraject denkbaar zijn, zoals school, dagopvang, etc. Voor de ergotherapeutische behandeling is vergoeding via de verzekering mogelijk. Zie voor meer informatie vergoedingen en kwaliteitsregister.

Voor vragen, prijzen, overleg of een afspraak, neem geheel vrijblijvend contact met mij op.