Links
NSSI Ergotherapie Nederland KP MathMade VDB Computers Twenty First Media AKNK Fysio Elisabeth PraktijkWijs Voeding op maat

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking
De website van het N.S.S.I., de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking! Hier vindt u informatie over de stichting N.S.S.I., Sensorische Informatieverwerking, hoe u problemen daarin herkent en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling. Er is een lijst met therapeuten die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Daarnaast vindt u opleidingen voor therapeuten en andere geïnteresseerden, literatuur, en links naar leveranciers van materialen.De website is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen, voor oudere kinderen, of volwassenen die zichzelf herkennen in de S.I.-problematiek, maar ook voor artsen, therapeuten en leerkrachten.

Sensorische integratie
De website van Els Rengenhart, de vrouw die Sensorische Integratieverwerking naar Nederland haalde.
http://www.sensomotorische-integratie.nl/

Facet trainingen
Facet trainingen is een trainingsbureau voor deskundigheidsbevordering in de zorg en het speciaal onderwijs.
Facet trainingen biedt trainingen aan medewerkers, ouders/ verzorgers/ verwanten binnen de de zorg voor mensen: met o.a. een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, met niet aangeboren hersenletsel. En voor mensen binnen onder anderen de verzorgings- en verpleeghuizen, de (kinder en jeugd) psychiatrie en het (speciaal) onderwijs.
http://www.facettrainingen.nl/

Ergotherapie Nederland
Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. En wij zetten ons in om de bekendheid van het beroep in de samenleving te versterken en te vergroten.  
http://www.ergotherapie.nl/

Kwaliteitsregister Paramedici
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder ergotherapeuten.
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Stichting SAM Dolfijntherapie
Een stichting die middels sponsorgelden en giften  realisatie van dolfijntherapie in Nederland mogelijk maakt in samenwerking met het Dolfinarium in Harderwijk. Ik neem op vrijwillige basis deel aan het bestuur van Stichting SAM,  in de functie communicatie & PR. Een pracht Stiching, gevormd door grootse mensen en met indrukwekkende, verrijkende resultaten.
http://www.stichtingsam.nl

Math ∙ Made
Ontwerpster van het  logo, huisstijl en website van INEDEREUS.  Mathilde staat voor originaliteit en kwaliteit. Dit alles met een zeer persoonlijke input.
http://math-made.nl

VDB Computers
VDB Computers verzorgt de IT en website van INEDEREUS. Een ondernemend en oplossingsgericht bedrijf met een klantgerichte aanpak!
http://www.vdbcomputers.nl

Twenty First Media
Twenty First Media verzorgt onder andere design en ontwerp van websites. Een jong, betrokken en klantgericht bedrijf. Korte lijnen en snelle aanpak.
http://www.twentyfirstmedia.nl/